قیمت

ما بهترین کیفیت را با بهترین قیمت ها ارائه می دهیم

Shiva,DELUX

فروشگاه آنلاین و اینستاگرامی

۴۵۰٫۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام امکانات پلتفرم
 • هاست رایگان
 • امکان اتصال دامنه دلخواه
 • ایمیل آدرس رایگان
 • پنل حرفه محصولات
 • حساب داری
 • انبار داری
 • صندوق فیزیکی و صدور فاکتور و بارکد خوان
 • سیستم نوبت دهی آنلاین و صدور هزنیه ویزیت و .. مختص آرایشگاه ها٫ پزشکان و مراکز معاینه و ..
 • پرینت آنی سفارش در آشپزخانه یا انبار بعد از پرداخت مخصوص رستوان ها یا هر فروشگاهی که بخواهد بعد از ثبت سفارش از طریق پرینتر مطلع شود

Shiva,ELIT

فروشگاه آنلاین و اینستاگرامی

۳۵۰٫۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام امکانات پلتفرم
 • هاست رایگان
 • امکان اتصال دامنه دلخواه
 • ایمیل آدرس رایگان
 • پنل حرفه محصولات
 • حساب داری
 • انبار داری
 • صندوق فیزیکی و صدور فاکتور و بارکد خوان
 • سیستم نوبت دهی آنلاین و صدور هزنیه ویزیت و .. مختص آرایشگاه ها٫ پزشکان و مراکز معاینه و ..
 • پرینت آنی سفارش در آشپزخانه یا انبار بعد از پرداخت مخصوص رستوان ها یا هر فروشگاهی که بخواهد بعد از ثبت سفارش از طریق پرینتر مطلع شود

Shiva,FULL PACKAGE

فروشگاه آنلاین و اینستاگرامی

۲۵۰٫۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام امکانات پلتفرم
 • هاست رایگان
 • امکان اتصال دامنه دلخواه
 • ایمیل آدرس رایگان
 • پنل حرفه محصولات
 • حساب داری
 • انبار داری
 • صندوق فیزیکی و صدور فاکتور و بارکد خوان
 • سیستم نوبت دهی آنلاین و صدور هزنیه ویزیت و .. مختص آرایشگاه ها٫ پزشکان و مراکز معاینه و ..
 • پرینت آنی سفارش در آشپزخانه یا انبار بعد از پرداخت مخصوص رستوان ها یا هر فروشگاهی که بخواهد بعد از ثبت سفارش از طریق پرینتر مطلع شود
بازگشت وجه قانونی در صورت عدم رضایت از سیستم